Om mig

Jag heter Emelie von der Burg, är legitimerad veterinär och grundare av Reikiveterinären. Jag tog min veterinärexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet i januari 2015, och har sedan dess arbetat kliniskt som smådjursveterinär, både på djursjukhus och på mindre kliniker. Jag har under åren vidareutbildat mig inom framför allt odontologi och kirurgi, vilket gör att hunden och kattens munhälsa ligger mig extra varmt om hjärtat. Jag är utbildad Reikiterapeut grad 1 och 2. Att få lära mig att arbeta med energier har verkligen förändrat min syn på kroppen och dess förmåga till självläkning. I och med mitt yrke känns det helt naturligt att få arbeta med energimedicin även på djur, det är precis lika viktigt som hos människor.

Personligt & förebyggande insatser
Jag arbetar även med internmedicin, ortopedi, hudutredningar, mag- och tarmproblem, akuta skador och mycket mer. De senaste åren har jag dock insett mer och mer att bristen på tid inom vården ger ett ökat missnöje från alla håll. Det saknas tid för oss veterinärer att sätta oss ner och se patient och ägare i ögonen en stund, att få lyssna, att få förklara. Tid att få utföra en bra undersökning och utredning med djuret och djurägaren fokus. Att hinna förklara sjukdomar, symptom och behandlingsalternativ. Tid för att undervisa djurägarna i hur sjukdomar kan upptäckas tidigt, men också förebyggas. Jag har en önskan om att få arbeta med veterinärmedicin ur ett mer holistiskt perspektiv, dvs där man ser djuret hälsa i sin helhet, där även miljö och djurägare är inkluderat. Att, i rätt situationer, kunna använda örter och mer naturliga mediciner, vilket jag ser att allt fler djurägare efterfrågar.

Min önskan om att kunna göra mer och att verkligen se djuren, har slutligen gjort att jag valt att starta min egen veterinärmottagning. Mitt mål är att vara en liten personlig klinik med den mest nödvändiga utrustningen, men framför allt: en mottagning med ett öppet hjärta, mycket empati och stor veterinärmedicinsk kunskap.

reikiveterinären i åkersberga
veterinär Emelie von der Burg åkersberga
vetrinärklinik åkersberga runö