vetrinär åkersberga

Hur går ett veterinärbesök till?

Hur går ett besök till hos Reikiveterinären? Det viktigaste för mig är att djur och djurägare har möjlighet att påverka sitt besök. Grundupplägget är att vi alltid börjar med att sätta oss ner och prata om vad som föranlett besöket. Kanske är det sjukdom, kanske är du nyfiken på reiki, eller så kanske du vill ha en genomgång av ditt friska djur.

Ditt djur kommer att få röra sig fritt på rummet och bekanta sig med de nya miljön i den mån det går och i den grad djuret önskar. När ni är redo kommer jag att undersöka ditt djur, antingen på bordet eller på golvet. Detta är något som görs vid varje tillfälle även om det endast är en reikibehandling som ska utföras, då jag alltid vill ha en dagsaktuell uppfattning om ditt djurs hälsa.

Undersökning samt behandling

Utifrån vad som framkommit av vårt inledande samtal och undersökningen av ditt djur så bestämmer vi hur vi ska gå vidare. Du kommer själv att godkänna de eventuella behandlingar och blodprover som utförs, inget görs över ditt huvud. Det är viktigt för mig att du förstår vad jag gör, och varför jag gör det. Tar vi blodprov eller ger mediciner kommer du själv få hjälpa till att hålla ditt djur, jag kommer att instruera dig.

Under besöket har du alltid möjlighet att ställa dina frågor. Vi avslutar med en sammanfattning och ser till att du och ditt djur är så trygga som möjligt efter besöket när nu lämnar mottagningen.

Välkommen att kontakta mig ifall det är något du undrar över, eller vill boka en tid.

hur går ett veterinär besök till